หน้าแรก

 

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกโครงการพระราชดำริและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กลุ่มภาคอิสานตอนบน